ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Realizovaný

Projekt

December 2020

KREATÍVNE HRAČKY PRE SLOVENSKÉ DETI ŽIJÚCE V ZAHRANIČÍ

Didaktické pomôcky Matador KiGa Klassic a Matador KiGa 6 sú akreditovanou učebnou pomôckou MŠVVaŠ SR, ktorá slúži predovšetkým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, technické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, komunikáciu a vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na porozumenie, pochopenie a zvýšenie záujmu o život. Učenie hrou so stavebnicou deťom sprostredkúva nielen nové kognitívne poznatky a vedomosti, ale umožňuje vlastné objektívne bádanie a hľadanie niečoho nového, a tak rozvíja schopnosť chcieť sa učiť. Predovšetkým v dnešnom svete počítačov, mobilných telefónov a iných technických výdobytkov je dôležité priblížiť žiakom techniku hravým spôsobom, ktoré sú v období predškolského a mladšieho školského veku rovnako dôležité pre zdravý vývin žiaka. Aby bolo učenie pre žiakov v materskej a základnej škole čo najzaujímavejšie a najjednoduchšie, je nutné zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu také metódy, spôsoby a pomôcky, ktoré žiakov zaujmú a motivujú k čo najlepšiemu výkonu. Práve takou didaktickou pomôckou je vo forme stavebnice Matador KiGa Klassik a Matador KiGa 6, ktorá môže maximálne napomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej a základnej škole, ale aj počas voľnočasových aktivít v školskom klube detí s podporou rozvoja materinského slovenského jazyka.

Interaktívna hračka - Matador Kiga6 

 

Interaktívna hračka Matador KiGa Klassik