ČSUZ Bratislava
2021
28.12
 
2021
12.11
16. November 1989 - boj za demokraciu a slobodu
zobraziť informácie
 
2021
07.11
Alexander Dubček - 100 výročie narodenia
Alexander Dubček je asi najznámejšou slovenskou historickou osobnosťou v Európe i vo svete.
zobraziť informácie
 
2021
28.10
DEŇ VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA
zobraziť informácie
 

O nás

Československý ústav zahraniční Bratislava, je nezávislá organizácia s medzinárodným prvkom, usilujúca sa o rozvoj, a prehĺbenie kontaktov s krajanskými združeniami, spolkami a osobami pochádzajúcimi z bývalého Československa, trvale žijúcimi v zahraničí, bez ohľadu na politickú a náboženskú orientáciu. Jeho poslanie nadväzuje na „masarykovskú“ tradíciu pomoci a podpory krajanov žijúcich v zahraniční prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

 

Vedenie ČSÚZ Bratislava

Ing. Henrieta Crkoňová, predseda, predseda@csuz.sk, +421 911 550 819

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.,podpredseda, podpredseda@csuz.sk, +421 903 316 093

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., riaditeľ, ibart@post.cz