ČSUZ Bratislava
2021
19.08
Projekt - Diskuzné fórum krajanov
zobraziť informácie
 
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 

O nás

Československý ústav zahraniční Bratislava, je nezávislá organizácia s medzinárodným prvkom, usilujúca sa o rozvoj, a prehĺbenie kontaktov s krajanskými združeniami, spolkami a osobami pochádzajúcimi z bývalého Československa, trvale žijúcimi v zahraničí, bez ohľadu na politickú a náboženskú orientáciu. Jeho poslanie nadväzuje na „masarykovskú“ tradíciu pomoci a podpory krajanov žijúcich v zahraniční prostredníctvom projektov zameraných na podporu vzdelávania, kultúrnej a ekonomickej kooperácie.

 

Vedenie ČSÚZ Bratislava

Ing. Henrieta Crkoňová, predseda, predseda@csuz.sk, +421 911 550 819

PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.,podpredseda, podpredseda@csuz.sk, +421 903 316 093

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., riaditeľ, ibart@post.cz