ČSUZ Bratislava
2018
14.09
T. G. Masaryk
81 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 
2018
01.09
Významný dátum v dejinách SR
Deň Ústavy SR
1. september
zobraziť informácie
 
2018
21.07
M. R. ŠTEFÁNIK
138. VÝROČIE NARODENIA
zobraziť informácie
 
2018
05.07
Pamätný deň
Deň zahraničných Slovákov
zobraziť informácie
 

Novinka

05.07.2018

Deň zahraničných Slovákov

Deň zahraničných Slovákov (5. júl) je sviatok vyše milióna našich krajanov žijúcich v zahraničí a ich potomkov. Vyhlásila ho vláda SR v septembri 1993. Cieľom je pripomenúť si skutočnosť, že my, Slováci, máme svojich krajanov aj mimo našej vlasti, ale uvedomiť si tiež, že by sme ich mali podporovať v snahe zachovať si pozitívne povedomie o vlasti predkov. Deň zahraničných Slovákov si pripomínajú krajanské komunity na celom svete.

 

Slováci prežili niekoľko historických etáp vysťahovalectva. Príčinou migrácie bola prevažne ekonomická situácia. Odchádzali nielen do „zasľúbenej“ Ameriky, ale už od začiatku 18. storočia začali osídľovať dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku.

 

Vzájomné vzťahy medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskom našli odraz aj v Ústave Slovenskej republiky, ktorá zaväzuje štát, aby podporoval národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podporoval ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a aby podporoval vzťahy s materskou krajinou.

 

Najviac zahraničných Slovákov žije v USA, a to približne 1,2 milióna (podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí). Za oceán ľudia odchádzali už na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia, neskôr za veľkej hospodárskej krízy. Ďalšie vlny opúšťali domovinu s každým politickým otrasom. Okolo 375-tisíc Slovákov žije v susednom Česku, približne 110-tisíc v Maďarsku a zhruba stotisícové sú aj komunity v Kanade a vo Veľkej Británii.