ČSUZ Bratislava
2021
19.08
Projekt - Diskuzné fórum krajanov
zobraziť informácie
 
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 

Novinka

28.10.2020

Výročie vzniku Česko – Slovenskej republiky

 

 

Dnes si pripomíname 102 rokov od vzniku Česko – Slovenskej republiky. V čase, keď bola 28. októbra 1918 vyhlásená, na Slovensku platilo, že boj o republiku v podstate len začal. Boj skutočný – zväčša česko – slovenských legionárov a sokolov proti maďarským boľševickým armádam pod vedením Bélu Kúna až po boj diplomatický zavŕšený podpisom Trianonskej zmluvy  4. júna 1920 vo Versailles, ktorá stanovila hranice s Maďarskom.

deklaracia sl naroda

 
O dva dni – 30. októbra sa aj slovenská politická reprezentácia rozhodla uplatniť právo slovenského národa na sebaurčenie v známej Martinskej deklarácii. 
V Deklarácii sa o slovenskom národe písalo ako o „čiastke i rečovo – historicky jednotného československého národa.“ Spoločný život v Česko – Slovenskej republike  nebol pre mladý slovenský národ jednoduchý, na rozdiel od Čechov sme sa po prvýkrát v histórii stali súčasťou vládnuceho väčšinového národa. Spolužitie s bratským českým národom bolo pre mladý politický národ slovenský neraz zložité, ale je nesporné, že bez spojenia týchto dvoch národov do spoločnej republiky a pri zotrvaní Slovákov v Uhorsku, by už slovenský národ s vysokou pravdepodobnosťou nejestvoval. 

My, Slováci, sme mali medzi zakladateľmi dôstojného zástupcu – Milana Rastislava Štefánika. Rozpad Rakúsko – Uhorskej monarchie a následný vznik Česko – Slovenska je, prirodzene, jednou z kľúčových historických medzníkov našej štátnosti. 

 


http://www.historickarevue.com/clanok/28_oktober_1918

 

https://domov.sme.sk/c/22520809/korcok-ocenil-zasluhy-diplomata-osuskeho-na-vzniku-ceskoslovenska.html