ČSUZ Bratislava
2021
17.05
16. NOVEMBER 1989
ZAČIATOK REVOLUČNÝCH ZMIEN V ČESKOSLOVENSKU
zobraziť informácie
 
2020
15.11
učiteľ národov - výročie úmrtia
Jan Amos Komenský
sa narodil 28. marca 1592.
zobraziť informácie
 
2020
29.10
PODPORUJE MATERINSKÝ JAZYK U
SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
projekt
zobraziť informácie
 
2020
28.10
Výročie vzniku
Česko – Slovenskej republiky
zobraziť informácie
 

Novinka

09.08.2020

Stretnutie vedenia ČSÚZ s krajanmi z USA

Stretnutie vedenia ČSÚZ s krajanmi z USA

V auguste 2020 sa zástupcovia ČSÚZ Bratislava stretli s krajanmi z USA v Litmanovej. Na priateľskom stretnutí rokovali o možnostiach spolupráce a podpory krajanov v Severnej Amerike zo strany ČSÚZ Bratislava. V závere sa zhodli na nutnosti udržiavania slovenského jazyka a národnej identity u mladej generácie slovenských detí žijúcich v zahraničí. Zástupcovia ČSÚZ Bratislava odovzdali krajanom ako dar, učebnice Slovenského jazyka pre deti žijúce v USA.