ČSUZ Bratislava
2018
14.09
T. G. Masaryk
81 rokov od úmrtia
zobraziť informácie
 
2018
01.09
Významný dátum v dejinách SR
Deň Ústavy SR
1. september
zobraziť informácie
 
2018
21.07
M. R. ŠTEFÁNIK
138. VÝROČIE NARODENIA
zobraziť informácie
 
2018
05.07
Pamätný deň
Deň zahraničných Slovákov
zobraziť informácie
 

Novinka

28.10.2017

203. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

28. októbra si pripomíname 203 rokov od narodenia tejto jedinečnej osobnosti.

 

Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v Zay-Uhrovci  (dnes Uhrovec),  obci ležiacej v južnej časti Strážovských vrchov, ako   druhé 

z piatich detí národne uvedomelého učiteľa miestnej evanjelickej školy Samuela Štúra a Anny Štúrovej, rod. Michalcovej.

 

Ľudovít Štúr bol  najvýznamnejší  predstaviteľ slovenského  národného života  a vedúca osobnosť slovenského  národného  obrodenia  

v polovici 19. storočia. Jazykovedec, spisovateľ, politik a novinár, ktorý svojím odhodlaním prepísal slovenské dejiny. Bol kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach. Bol jedeným z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849, bol poslancom uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 – 1848. 

 

Na poľovačke 22. decembra 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil do stehna.  Úmrtná matrika uvádza: "Dne 22ho Decemb. 1855 na polovce, příkopu jakovausi přeskočiti chteje, padl a v pádu ručnici tak nějak nešťastlivě potrhl, že mu vypálila a stěhenní kost prostřelila; následkem čehož, po velkých bolestech a mnohém krvácení vyšioloženého dne, pokojne skonal."  Ľudovít Štúr zomrel 12. januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný.

 

 „My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

Ľ. Štúr

(list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853. In: Listy Ľudovíta Štúra I. - III. Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 344, s. 281)